Printeaza 1. CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE:

1.1 Pentru a putea închiria o mașina,CLIENTUL trebuie să posede permis de conducere național sau internațional, valabil de minim 18 luni și să prezinte un document de identitate și un card bancar de credit, valabile și emise pe numele lui în original. In cazul autovehiculelor din clasa Premium, CLIENTUL trebuie să posede permis de conducere național sau internațional, valabil de minim 24 luni.

1.2 Permisul internațional este obligatoriu pentru situația în care CLIENTUL deține un permis cu alta scriere decât în alfabetul latin.

1.3 Pentru a închiria și a conduce un autoturism în condițiile standard, vârsta minimă obligatorie este de 21 ani, respectiv 23 de ani în cazul autovehiculelor din clasa Premium. De asemenea, atât șoferul principal cât și șoferii adiționali, obligatoriu trebuie să dețină un permis de conducere valid,cu o vechime de cel puțin 18 luni.

1.4 Fiecare mașina închiriata se conduce fără limita de km, excepție făcând situațiile în care mașina se închiriază pe o perioada mai mica de 3 zile, caz în care exista o limita zilnica de 300km/zi. In cazul în care se depășesc cei 300 km/zi se va percepe 5 euro/100 km extra. 

 1. PLATA/ REZERVAREA AUTOTURISMULUI:

2.1 Tarifele  includ: Asigurare RCA (Asigurarea de răspundere civilă auto), Rovinieta, Asistenta mentenanță Autoturismului, anvelope adecvate, în funcție de anotimp (anvelope adecvate sezonului de iarna și anvelope adecvate sezonului de vara) , suport tehnic 24h/24h.

Tarifele sunt exprimate in EURO și sunt calculate în funcție de clasa, model și perioada de închiriere. Preturile se pot consulta direct pe site-ul nostru introducând perioada exacta de închiriere.

2.2 Tariful nu include: costul carburanților, taxe de drum (altele decât Rovinieta, inclusa în prețul închirierii), orice amenzi primite pentru încălcarea regulilor de circulație pe drumurile publice și a legislației naționale în vigoare, taxe de trecere a podurilor, taxe de staționare în aeroporturi etc. Plata acestor sume revine în sarcina CLIENTULUI. Orice amenda rezultata în timpul închirierii va imputata direct clientului și se va adaugă o taxa de administrare de 40 euro.

2.3 Plata integrală se poate face în avans, prin transfer bancar și prin website-ul nostru, sau în momentul semnării Contractului de închiriere prin card de credit (VISA, MASTERCARD), în RON, calculat la cursul de schimb de vanzare al BNR + 2% din ziua efectuării plătii. De-asemenea este acceptata și plata cash dar în anumite situații, plata prin cardul de credit poate devenii obligatorie.

Politica de anulare a unei rezervări confirmate și plătita în avans

O rezervare plătită în avans, prin transfer bancar sau cu un card (VISA, MASTERCARD) pe acest website, se poate anula în următoarele condiții:

 1. a) Dacă data și ora de ridicare a mașinii este mai mare de 48h față de data anulării, se va rambursa  în contul clientului întreaga sumă plătită în avans (în maxim 15 zile lucrătoare), MINUS 20 de euro. Cei 20 de euro reprezintă comisioanele bancare + costurile logistice de închiriere. 
 2. b) Dacă data și ora de ridicare a mașinii este mai mică de 24h față de data anulării, suma plătită în avans NU se returnează. Clientul va primi un credit voucher valabil 12 luni pentru întreaga sumă pe care îl va putea folosi la o viitoare rezervare. 

Toate anulările rezervărilor plătite în avans prin transfer bancar se vor anunța în scris la adresa de e-mail scrisa pe pagina de contact a site-ului nostru sau răspunzându la mailul inițial de confirmare primit de la echipa noastră.

2.4 Rezervarea Autoturismului este considerată sigură doar după acceptul CLIENTULUI privind oferta de închiriere și după ce CLIENTUL va primi Confirmarea Rezervării și numărul unic de rezervare prin e-mail.

2.5 Rezervarea va fi confirmată pentru o clasă/categorie de autoturism și nu pentru un autoturism anume. Se fac toate eforturile ca în momentul alocării rezervării pe o mașina din flota, acesta sa fie alocata pe modelul ales de către CLIENT.

2.6 Dacă la momentul livrării nu este disponibil un autoturism din clasa pentru care s-a confirmat rezervarea, atunci se va livra un autoturism din clasa imediat superioară clasei din care făcea parte autoturismul inițial rezervat, fără costuri adiționale.

 1. LIVRARE/RETURNARE AUTOTURISM:

 3.1 Asiguram cu titlu gratuit serviciul de transport (shuttle bus) tuturor clienților, de la Terminalul Plecări al aeroportului la punctul de lucru aflat în imediata vecinătate a aeroportului și viceversa. La cerere și în funcție de disponibilitate mașina rezervata se poate livra direct în aeroport.

3.2 Autoturismul închiriat va fi predat cu o copie conforma cu originalul a talonului pentru a preveni săvârșirea de infracțiuni.

Proprietarul autoturismului se angajează sa pună la dispoziția oricăror instituții ale statului, la cerere, talonul în original, în cel mult 48 ore.

3.3 Autoturismul se livrează în stare bună de funcționare, curat și igienizat, fără defecțiuni și fără avarii ale caroseriei sau interiorului, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism.

3.4 CLIENTUL ia la cunoștință și verifică starea Autoturismului înaintea semnării Contractului de Închiriere, iar orice fel de reclamații privind starea acestuia se vor face obligatoriu la Livrare și vor fi consemnate în secțiunea Livrare/Returnare Autoturism, la secțiunea Livrare, CLIENTUL fiind direct și integral răspunzător pentru orice daune care nu au fost menționate. Nu se acceptă reclamații/obiecțiuni ulterioare livrării cu privire la starea Autoturismului.

3.5 CLIENTUL se obligă să returneze Autoturismul împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile și echipamentele în bună stare (în starea în care le-a preluat), la locul și data convenite în Contractul de Închiriere.

3.6 La o întârziere mai mare de patru ore față de momentul specificat pentru returnarea Autoturismului în Contractul de Închiriere, LOCATORUL își rezervă dreptul de a informa Poliția despre furtul Autoturismului, excepție făcând cazul în care CLIENTUL notifică în scris/telefonic dorința sa de a prelungi perioada de închiriere, caz în care are obligația sa efectueze plata pentru noua perioada de închiriere.

3.7 În cazul returnării Autoturismului pe timp de noapte sau murdar, când identificarea eventualelor daune este imposibilă, garanția se deblochează în termen de 2 zile lucrătoare, după ce LOCATORUL a avut la dispoziție toate condițiile pentru a inspecta Autoturismul.

3.8 Livrarea și Returnarea autoturismului va fi realizata în timpul programului de lucru (07:00 AM – 22:00 PM). In cazul în care Livrarea sau Returnarea are loc în afara acestor ore se va percepe o taxa în valoare de 10 Euro pentru Livrare / Returnare în afara orelor de program.

3.9 Returnarea Autoturismului într-un alt oraș decât cel din care a fost livrat este posibila doar cu acordul în scris al firmei noastre și în funcție de disponibilitatea de dislocare. Pentru acest serviciu se aplica o taxa de dislocare One Way Rent  în funcție de orașul în care se dorește a se realiza Returnarea și orașul din care a fost făcuta închirierea. Tarifele acestui serviciu se pot calcula direct pe site și sunt disponibile tot timpul.

 1. UTILIZAREA AUTOTURISMULUI:

4.1 CLIENTUL își asumă  răspunderea totală (financiară, civilă și penală) pentru nerespectarea condițiilor stipulate în Contractul de Închiriere.

4.2 CLIENTUL se angajează să conducă Autoturismul respectând toate dispozițiile legale privind conducerea unui autoturism pe drumurile publice și accepta că Autoturismul nu va fi utilizat:

 1. a) în contravenție cu regulile de trafic, vamale, legale etc;
 2. b) pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfă contra unei remunerații sau pentru a împinge sau a remorca orice alt vehicul, remorcă sau alt obiect;
 3. c) în timp ce șoferul Autoturismului este sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanțe interzise;
 4. d) în orice fel de cursă, test, concurs, în off-road, ca autoturism școală sau la activități vânătorești sau în orice activitate ilegală;
 5. e) pe drumuri semnalate ca și închise circulației publice, încărcat peste sarcina maximă admisă sau peste numărul maxim de  pasageri, specificate în talonul mașinii;
 6. f) în orice fel de activitate ilegala;
 7. g) în zone inundate sau la traversarea unor  cursuri de apă;

4.3 Autoturismul va fi folosit exclusiv pe teritoriul României, trecerea graniței fiind posibilă doar în cazul în care LOCATORUL își dă acordul scris printr-un document în care se stipulează expres acest lucru, prin achitarea unui taxe cuprinsa intre 60 și 300 de EURO.

În afara teritoriului României CLIENTUL nu beneficiază de asistență rutieră. Prin urmare, acest serviciu nu este inclus în costul închirierii. Costul repatrierii Autoturismului până la granița României va fi suportat integral de către CLIENT.

4.4 Autoturismul nu poate fi condus decât de semnatarul Contractului de Închiriere sau de șoferii adiționali specificați la momentul semnării contractului.

4.5 CLIENTUL nu va lăsa în nici un fel de circumstanțe ușile, geamurile, portbagajul sau autoturismul deschis și nu va lăsa în nici un caz cheile mașinii în Autoturism.

4.6 În caz de defecțiune sau orice altă avarie,, reparația mașinii trebuie făcută de către un service autorizat desemnat de LOCATOR, numai cu știința, acordul și în baza instrucțiunilor LOCATORULUI.

4.7 CLIENTUL nu poate sub nici o condiție să vândă, închirieze sau să garanteze cu Autoturismul.

4.8 În caz de accident/incident sau defecțiune, CLIENTUL are la dispoziție numărul de telefon pentru Asistență Tehnică NON-STOP 0219936 sau 0040762135800 și se obligă a informa fără întârziere LOCATORUL, care îl va asista și îi va oferi instrucțiunile necesare.

 1. ASIGURARI/RESPONSABILITATI:

5.1 Autoturismul este asigurat pentru daune cauzate terților pe perioada menționată în Contractul de Închiriere.

Prin semnarea Contractului de Închiriere, CLIENTUL accepta termenii și condițiile de asigurare  cu fransiza (Collision Damage Waiver - CDW) cuprinse în Secțiunile 4 și 6. și prin care se reduce, indiferent de partea culpabila pentru producerea evenimentului asigurat, responsabilitatea financiara a acestuia la o suma minima obligatorie pentru furtul sau avarierea Autoturismului închiriat. Suma minima obligatorie reprezinta fransiza care este echivalentul garanției ce face obiectul Secțiunii 6 de mai jos.

5.2 Asigurarea personală a CLIENTULUI, a pasagerilor, a bagajelor sau a oricăror bunuri nu face obiectul Contractului de Închiriere și nici nu este acoperita de asigurarea Autoturismului. 

5.3 În cazul în care, ca urmare a utilizării Autoturismului, se ridică pretenții față de LOCATOR, CLIENTUL îl va exonera pe LOCATOR de orice răspundere. LOCATORUL nu este răspunzător pentru nici un fel de prejudicii sau pierderi ale CLIENTULUI și de nici un fel de prejudicii sau daune produse din culpa CLIENTULUI.

5.4 În caz de accident, furt total sau parțial ori distrugere a Autoturismului din vina CLIENTULUI (exclusiva sau comuna), fapta confirmata de către autoritățile abilitate , CLIENTUL răspunde cu suma reținuta  cu titlu de Garanție, cu excepția cazurilor în care daunele provocate în caz de accident, furt total sau parțial ori distrugere nu sunt acoperite de polițele de asigurare, fiind expres excluse și menționate ca atare în cuprinsul Contractului de Închiriere.

5.5 Garanția nu va fi returnată, ori va fi restituita parțial în cazurile expres prevazute de art. 6.4 din Contractul de Închiriere.

5.6  CLIENTUL este pe deplin responsabil și trebuie să plătească toate daunele, costurile și/sau pierderile dacă șoferul se află sub influența alcoolului sau al drogurilor, dacă nu s-a respectat oricare din condițiile prezentului Contract, precum și în cazul în care nu prezintă documentele necesare eliberate de Poliție (în caz de furt, accident sau orice alt incident).

5.7 În caz de infracțiune, CLIENTUL este responsabil civil, penal și financiar. În caz de furt, dacă CLIENTUL nu predă cheile Autoturismului, precum și dovada furtului (procesul-verbal) eliberat de Poliție, CLIENTUL este responsabil în totalitate: financiar, civil și penal, toate asigurările pierzându-și  valabilitatea în aceasta situație.

5.8 În cazul nereturnării Autoturismului la data prevăzută în Contract sau a folosirii Autoturismului peste termenul de închiriere, fără o aprobare prealabilă scrisă în acest sens de la LOCATOR, CLIENTUL își asumă responsabilitatea totală (financiară, civilă și penală), obligându-se să plătească închirierea Autoturismului până la data recuperării sau returnării acestuia și să achite toate cheltuielile LOCATORULUI pentru recuperarea Autoturismului. Această faptă constituie   infracțiune și se sancționează conform legislației în vigoare. Dupa momentul prevazut în prezentul Contract pentru returnarea Vehiculului plus o ora, nicio asigurare nu mai este valabila.

5.9 Nerespectarea obligațiilor menționate în paragraful de mai sus duce la încetarea efectului asigurărilor, iar răspunderea pentru daunele provocate revine în totalitate CLIENTULUI, inclusiv venitul nerealizat pe perioadă imobilizării Autoturismului închiriat.

 6.GARANTIA /SERVICIUL RISC 0

6.1 La întocmirea Contractului de Închiriere, CLIENTUL este de acord cu blocarea unei  Garanții cu o valoare între 200 euro și 2.000 euro.

6.2 Suma blocată  cu titlu de Garanție se stabilește în funcție de clasa (categoria) autovehiculului rezervat, evidențiată în Voucherul (Confirmarea) de Rezervare și în Contractul de Închiriere, CLIENTUL cunoscând valoarea  Garanției anterior încheierii Contractului de Închiriere.

6.3 Garanția îi va fi returnată integral CLIENTULUI, dacă:

 1. a) Autoturismul este returnat fără avarii, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism, la secțiunea Livrare;
 2. b) In caz de avarii/daune ale Autoturismului cauzate de către terți, CLIENTUL prezintă toate documentele necesare conform situației respective și care atestă nevinovăția lui (în Cap.7 al Contractului de Închiriere, sunt evidențiate documentele necesare);
 3. c) Autoturismul nu este returnat excesiv de murdar (detalii în art. 8.3);
 4. d) Autoturismul a fost returnat cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrată, evidențiată în Contractul de Închiriere sau în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism;
 5. e) Accesoriile (ex. GPS, scaun copil, lanțuri de zăpada, etc) predate împreună cu Autoturismul în momentul livrării, să fie returnate fără avarii sau defecte, altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism la secțiunea Livrare;

6.4 Întreaga sumă reprezentând Garanția sau o parte din aceasta nu va fi returnată în cazul în care:

 1. a) Autoturismul prezintă defecțiuni sau avarii, zgârieturi sau deteriorări ale vopselei, caroseriei sau interiorului (tapițerie, bord etc.), jante îndoite, fisurate, cauciucuri defecte sau orice alte avarii și defecte,altele decât cele evidențiate în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism, la secțiunea Livrare. Cuantificarea daunelor se va realiza prin raportare la serviciul internațional on-line EUROTAX, iar firma de închirieri auto are obligația de a pune la dispoziția CLIENTULUI,în format electronic, prin e-mail, la adresa menționata în cuprinsul prezentului Contract, un extras al raportului EUROTAX, anterior momentului încasării sumei din garanție. Clientul declara ca este de acord cu aceasta metoda imparțiala de cuantificare a daunelor.
 2. b) CLIENTUL nu returnează cheile, actele și orice alte accesorii primite odată cu Autoturismul la preluarea acestuia;
 3. c) Returnarea Autoturismului nu se face la ora și locul stabilit între părți (excepție face cazul când CLIENTUL înștiințează LOCATORUL și LOCATORUL își dă acordul scris asupra modificării datei și locului returnării Autoturismului);
 4. d) În momentul returnării Autoturismului, starea tehnică a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către CLIENT sau dacă cutia de viteze sau motorul prezintă avarii datorită utilizării neadecvate fie vizibile și recunoscute de CLIENT, fie constatate prin evaluarea în service autorizat în cel mult 48 de ore lucrătoare de la momentul returnării Autoturismul, CLIENTUL având dreptul de a fi informat prin e-mail, la adresa de e-mail furnizata în cuprinsul prezentului Contract, despre momentul și locul efectuării evaluării, la care are drept sa participe;
 5. e) CLIENTUL nu a respectat condițiile de mai sus prezentate  sau alte obligații ce îi revin prin semnarea Contractului de Închiriere, în urma cărora s-au produs prejudicii Autoturismului;
 6. f) In cazul în care autoturismul închiriat este returnat cu daune, altele decât cele evidențiate în Fisa de Livrare/Returnare Auto, în secțiunea Livrare, clientul are obligația sa prezinte la returnarea autoturismului Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări), precum și Autorizația de Reparație (toate cu semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției de Poliție).In caz contrar, întreaga garanție va fi încasata.

6.5 Serviciul Risc 0 poate fi achiziționat la tariful menționat în Contractul de Închiriere, calculat în funcție de numărul de zile de închiriere și de clasa mașinii rezervate, cu o valoare cuprinsa în intervalul 6 și 100 euro / zi, și reprezintă un angajament opțional al CLIENTULUI prin care acesta:

 1. a) Își reduce reponsabilitatea financiară la 0 în caz de daună din propria vină sau din vina unui autor necunoscut;
 2. b) Beneficiază de autoturism de înlocuire oriunde pe teritoriul României în maxim 24 ore de la anunțarea incidentului/accidentului;
 3. c) Beneficiază de Asistență Rutieră non-stop pe teritoriul României;
 4. d) Reduce valoarea Garanţiei standard la valoarea de 0 Euro;

 6.6 Serviciul Risc 0 NU ACOPERĂ situațiile în care CLIENTUL:

 1. a) A condus sub influența alcoolului, drogurilor sau oricăror alte substanțe interzise de lege;
 2. b) Nu a oprit Autoturismul IMEDIAT după producerea unui accident/incident provocând daune/avarii suplimentare acestuia;
 3. c) În caz de accident, nu a anunțat organele de Politie sau organele abilitate și nu a obținut procesul-verbal de constatare;
 4. d) Nu a anunțat în maxim 6 ore locatorul despre evenimentul rutier produs și nu a completat la returnarea Autoturismului declarația pe proprie răspundere privind împrejurările producerii accidentului/incidentului;
 5. e) A utilizat Autoturismul în scopuri ilicite/ilegale, cum ar fi contrabanda, transportul ilegal de articole sau bunuri etc;
 6. f) A condus Autoturismul cu sarcina depășita, a folosit Autoturismul pentru împingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte sau a transportat persoane peste capacitatea maximă a Autoturismului, contrare certificatului de înmatriculare;
 7. g) A condus Autoturismul pe drumuri nemarcate pe Harta Oficială a României, neasfaltate sau accidentate (forestiere), pe drumuri închise circulației publice, în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă, rezultând daune/avarii produse Autoturismului închiriat;
 8. h) A utilizat Autoturismul în concursuri, curse sau teste auto rezultând daune/avarii produse Autoturismului închiriat;
 9. i) A utilizat neadecvat (contrar specificațiilor producătorului) sau distructiv Autoturismul, fapt ce a avut drept consecința o daună a motorului, a cutiei de viteze, a roților,a cauciucurilor sau a spațiului interior al Autoturismului;
 10. j) În caz de furt al Autoturismului, când nu predă către Locator cheile Autoturismului, când nu preda dovada furtului (procesul-verbal) întocmită de către organele de Poliție abilitate și declarație pe proprie răspundere cu privire la împrejurările producerii evenimentului;
 11. k) A condus în afara granițelor și teritoriului României, fără acordul prealabil scris al LOCATORULUI;
 12. l) A permis, cu voia sau fără voia sa, conducerea Autoturismului de o persoană neautorizată de locator prin Contractul de Închiriere, demonstrat prin Documentele Oficiale întocmite de organele abilitate ca urmare a unui accident/incident;
 13. m) A alimentat Autoturismul cu alt carburant decât cel indicat de producător (notat în certificatul de înmatriculare) și evidențiat pe partea interioară a capacului rezervorului, fapt ce atrage după sine obligația CLIENTULUI de a suporta integral costul de tractare, reparație, realimentare corespunzătoare, perioada cât autoturismul este imobilizat în service din cauza daunelor produse și taxa de administrare (reprezentând costuri administrative precum resursa umana, timp, combustibil, taxe,etc pentru gestionarea și rezolvarea cazului) ;

În cazul în care CLIENTUL a achiziționat Serviciul Risc 0 și a produs o daună/avarie la Autoturismul inițial închiriat, la primirea unui autoturism de înlocuire va trebui să achite noua contravaloare a Serviciului Risc 0, după caz, pentru noul autoturism primit, la tariful de pe site, altfel locatorul va bloca o Garanție standard aferentă clasei (categoriei) Autoturismului rezervat.

 7.ACCIDENTE/INCIDENTE, AVARII SAU FURT: 

În caz de accident/incident sau furt/tentativă de furt dovedită printr-un Document Oficial eliberat de organele abilitate, CLIENTUL are următoarele obligații, inclusiv dacă a achiziționat Serviciul Risc 0:

 1. a) să nu abandoneze Autoturismul și să respecte legislația privind părăsirea locului accidentului;

b)să ia toate măsurile posibile pentru limitarea pagubelor produse;

c)să informeze fără întârziere Poliția, de pe raza localității în care s-a produs accidentul / incidentul, în vederea constatării accidentului / incidentului și întocmirii formelor legale;

d)să anunțe LOCATORUL despre producerea oricărui accident/incident, incendiu, furt sau tentativă de furt, chiar dacă paguba este numai parțială, la numărul de asistentă NON STOP 0040.762.135.800, în maxim 6 ore de la producerea accidentului/incidentului;

e)să obțină de la Poliție Procesul-Verbal Constatator, Anexa 2 (pentru compania de asigurări) și Autorizația de Reparație (toate cu semnătura ofițerului de Poliție și ștampila secției de Poliție).

f)să predea LOCATORULUI cheile mașinii, precum și actele enumerate la punctul anterior (punctul  e);

g)să predea LOCATORULUI, la returnarea Autoturismului, Declarația de accident/incident (aflată în torpedoul Autoturismului) completată conform realității privind împrejurările în care s-a produs incidentul/accidentul cu Autoturismul închiriat.

 1. TAXE/PENALIZARI:

8.1 Prima oră de întârziere față de ora returnării este gratuită. Întârzierea cu mai mult de 1 oră se sancționează cu echivalentul unei noi zile de închiriere, plus echivalentul serviciilor adiționale, la tarifele stipulate în Contractul de închiriere.

8.2 Prețul de închiriere și de asemenea Garanția sunt puse la dispoziția CLIENTULUI în Contractul de Închiriere și vor fi plătite în avans la Livrarea Autoturismului. Garanția perceputa la momentul închirierii nu poate, sub nici o forma, să fie folosită pentru prelungirea perioadei de închiriere. Dacă CLIENTUL dorește să prelungească perioada de închiriere, trebuie să obțină în avans aprobarea scrisă a LOCATORULUI și să plătească în avans orice prelungire a Contractului de Închiriere. În cazul în care CLIENTUL nu achită factura la data emiterii, acesta va achita penalități de 0, 5% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.

8.3 Dacă Autoturismul se returnează înainte de expirarea perioadei de închiriere, sumele plătite în avans nu se returnează. Pentru ca apreciem clienții noștri, în acest caz se va emite un voucher echivalent cu valoarea neutilizata ce va putea fi folosit în termen de 12 luni de la emiterea acestuia

8.4 Taxele de parcare, taxele speciale de drum, amenzile sau orice alte taxe sunt suportate în totalitate de către CLIENT.

8.5 Combustibilul nu este inclus în prețul de închiriere. CLIENTUL va returna Autoturismul cu aceeași cantitate de combustibil cu care a fost livrat, evidențiată în Fișa de Livrare/Returnare Autoturism, în caz contrar va achita contravaloarea combustibilului lipsa plus o taxa fixă de realimentare în valoare de 10  euro.

8.6 Returnarea Autoturismului în stare excesiv de murdară se taxează cu 40 euro. Noțiunea excesiv de murdar reprezintă situația în care Autoturismul necesită curățirea în detaliu a interiorului acestuia, adică mai mult decât procedura obișnuită de spălare.Exemple: tapițerie pătată, urme de noroi pe bord, scaune sau banchetă, resturi perisabile lăsate prin Autoturism, altundeva decât într-o pungă menajeră, etc. De-asemenea, la exterior,  în cazul în care mașina nu poate fi inspectata pentru depistarea eventualelor daune / zgârieturi, se va percepe o taxa de spălare în valoare de 10 euro.

8.7 FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS în toate autoturismele închiriate. În cazul în care Autoturismul este returnat cu dovezi că s-a fumat în interiorul acestuia, CLIENTUL va achita o penalizare în valoare de 100 Euro către locator.

În cazul în care Autoturismul a luat foc sau prezintă arsuri chiar și parțiale în interior din cauza fumatului, CLIENTUL este RESPONSABIL în totalitate pentru pagubele produse, chiar dacă a achiziționat Serviciul Risc  0. CLIENTUL va achita toate pagubele produse Autoturismului, evidențiate în devizul de reparație eliberat de un service autorizat, taxa de administrare (reprezentând costurile administrative precum resursa umana, timp, combustibil, taxe etc pentru gestionarea și rezolvarea cazului)  și perioada de imobilizare.Asigurările Autoturismului NU ACOPERĂ daunele provocate din cauza fumatului!

8.8 Alte taxe sau penalități: Pierderea cheilor = 150 euro; Pierderea Documentelor = 100 euro; Pierderea accesoriilor = 70 euro; Refuzul de a completa Declarația de accident/incident (inclusiv în cazul achiziționării Serviciului Risc 0) = 150 Euro. In cazul în care Autoturismul nu este returnat în data și locația stabilită în Contractul de Închiriere, LOCATARUL (CLIENTUL) va suporta în totalitate costurile de recuperare a Autoturismului. La costurile de recuperare se va adaugă o taxă în valoare de 150 euro..

ACORD DE DEBITARE ULTERIOARĂ A CARDULUI BANCAR

Locatorul își rezervă dreptul de a încasa ulterior de pe cardul bancar al CLIENTULUI: penalități, taxe, daune produse Autoturismului, lipsă de combustibil, amenzi, perioada cât - Autoturismul este imobilizat în service din cauza daunelor produse (se calculează numărul de zile imobilizate înmulțit cu tariful zilnic achitat în rezervarea inițiala) plus o taxă fixă de administrare în valoare de 40 euro (reprezentând costuri administrative precum resursa umana, timp, combustibil, taxe, etc pentru gestionarea și rezolvarea cazului). Prin semnarea Contractului de Închiriere, CLIENTUL a luat la cunoștință toate termeni și condițiile contractului și își dă acordul ca ulterior LOCATORUL sa poate încasa de pe cardul bancar al acestuia în termen de 6 luni de zile de la semnarea Contractului de Închiriere, toate sumele prevazute în Contractul de Închiriere, însa numai în situațiile în care aceste sume sunt datorate în stricta conformitate cu clauzele contractuale.

 9.JURISDICTIE/VALIDITATE:

9.1 Orice litigiu ce apare în derularea Contractului de Închiriere și care nu va putea fi soluționat pe cale amiabila, va fi soluționat de către instantele competente.

9.2 CLIENTUL este de acord că acest Contract de Închiriere este guvernat de legile în vigoare din România și orice acțiune juridică se va desfășura în România. CLIENTUL este de acord că orice adăugiri sau modificări aduse acestor teren și condiții sunt nule și fără validitate dacă nu sunt convenite în scris și semnate de ambele părți.

 1. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

10.1 Cazurile de forță majoră se notifică de Partea afectată celeilalte Părți în termen de 3 zile lucrătoare de la data producerii lor. Sunt considerate cazuri de forță majoră acele evenimente imprevizibile și insurmontabile, independente de culpa Părții care le invocă, și care fac obligațiile acestei Părți imposibil de executat, precum : calamitățile naturale, starea de război, revoluțiile, embargoul, actele puterii publice, etc. Dovada cazului de forță majoră se face cu certificatul de forță majoră eliberat de către organele abilitate.

10.2 Dacă forța majoră durează mai mult de 20 de zile lucrătoare, oricare dintre Părți are dreptul de a cere încetarea Contractului fără ca cealaltă parte să se poată opune, renunțându-se la executarea Contractului de Închiriere în continuare. În acest caz nici una dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri, dar are obligația de a-și îndeplini toate obligațiile până la data producerii cazului de forță majoră.

10.3 Prin caz fortuit se înțelege o împrejurare care își are originea în câmpul de activitate al CLIENTULUI sau o împrejurare de origine externă, care nu are caracter extraordinar și poate fi prevăzută și evitată cu diligenta și grija de care este în stare omul cel mai capabil

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Locatorul va prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT înainte de sau pe parcursul derulării contractului de închiriere, în conformitate cu legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

11.2. Categoriile de date pe care locatorul le prelucrează în legătura cu CLIENTUL difera în funcție de etapa derulării contractului de închiriere, însa acestea vor include: informații de contact (nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, număr telefon), informații de identificare (carte de identitate, pașaport, naționalitate, data nașterii, permis de conducere), informații privind contul bancar, cardul de credit / de debit deținute.

11.3 Vom prelucra aceste date cu caracter personal transmise de CLIENT în calitate de operator, în scopul încheierii și derulării Contractului, a facturării serviciilor oferite de locator și a plații acestora dar și pentru soluționarea cererilor, reclamațiilor sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale locatarului. Mai multe detalii privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT, a scopurilor aplicabile și a temeiurilor legale pot fi găsite în Politica noastră de Confidențialitate disponibila pe website-ul nostru

11.4 In calitate de operator, vom lua toate măsurile tehnice de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal puse la dispoziție de CLIENT împotriva accesului neautorizat, distrugerii sau pierderii. Menționam însa ca aceste date vor fi puse la dispoziția autorităților publice competente, atunci când acest lucru va fi obligatoriu conform legii.

11.5 CLIENTUL va avea obligația de a se asigura ca datele cu caracter personal transmise sunt corecte, actualizate și sunt limitate strict la ceea ce i-a fost solicitat de locator în vederea încheierii și derulării CONTRACTULUI.

11.6 CLIENTUL beneficiază de dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, de intervenție asupra datelor pentru rectificarea sau completarea acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, în anumite situații, CLIENTUL are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și sa solicite ștergerea lor, sau de a solicita restricționarea prelucrărilor. Pentru mai multe detalii privind aceste drepturi dar și modalitatea lor de exercitate, va rugam consultați Politica noastră de Confidențialitate disponibila pe website-ul nostru.

 

Copy and paste this code as the first item into the of every webpage you want to track